Cluzona, een club voor kinderen met en zonder beperking

Een plek waar alle kinderen kunnen sporten, ook wanneer ze een beperking hebben. Een plek waar iedereen zich ook thuis kan voelen. Dat is wat voetbalvereniging Cluzona wil zijn. “Wat is er nou mooier dan dat kinderen met een beperking gewoon met hun klasgenootjes kunnen voetballen?” Een bijdrage van de Zwaluwen Jeugd Actie maakte dit mogelijk.

Het idee dat de club beter toegankelijk moest zijn voor kinderen met een beperking ontstond vorig jaar zomer. De nieuwe jeugdcoördinator van Cluzona, Jaap Weststrate, constateerde dat de toeloop onder deze doelgroep steeds groter werd en kwam via een trainer van de club in contact met Gert de Jonge, voetbalouder en eigenaar van Proxus, een bedrijf in talentontwikkeling in de topsport. Hoe Cluzona deze kinderen het beste kon bedienen, luidde zijn vraag. De Jonge ging er graag op in, schreef namens de club een subsidieaanvraag naar de Zwaluwen Jeugd Actie en zag die met zeer positieve reacties gehonoreerd worden.

Voetballen met klasgenootjes

Voetbalclubs krijgen steeds meer kinderen met een rugzakje, weet De Jonge. “Door de invoering van het passend onderwijs gaan deze kinderen steeds meer naar het reguliere onderwijs. En na schooltijd willen zij een balletje kunnen trappen. Wat is er nou mooier dan deze kinderen te laten voetballen met hun klasgenootjes in plaats van ze tien kilometer te laten rijden voor een plekje in een G-team?”

Het integreren van kinderen met een beperking in de reguliere teams is niet alleen goed voor de ontwikkeling van die kinderen, betoogt De Jonge. “Het mes snijdt aan vele kanten. Allereerst krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen en zorgt het ervoor dat ze zich meer met hun klasgenoten verbonden blijven voelen. Ze hebben het immers op maandag over dezelfde wedstrijd. Dat is niet het geval wanneer ze naar de stad moeten om daar in een aangepast team te spelen. Áls ze daar al naar toe gaan..”

Wederzijds begrip

Ook andere spelers leren een hoop van de kinderen met een ‘rugzakje’. “Er ontstaat wederzijds begrip tussen de kinderen en ze leren rekening te houden met de ander. Zij zien echt wel dat een kind anders is, maar ze hebben daar geen enkele moeite mee”, vertelt De Jonge. “En het mooie is, hoe jonger ze dat leren, hoe vanzelfsprekender het wordt. Daarnaast richten we ons ook op de ouders. Zij worden zich meer bewust van hun eigen invloed op het gedrag en het zelfvertrouwen van hun kinderen.”

Het initiatief kan op veel enthousiasme rekenen. De Jonge: “We horen van ouders dat hun kinderen meer plezier hebben en dat de vriendschappen hechter worden.” Met het initiatief hoopt De Jonge niet alleen iets moois voor zijn eigen vereniging op te zetten, maar hoopt hiermee ook andere verenigingen te inspireren. En dat lijkt al aardig te lukken. “We worden niet alleen door ouders benaderd vanuit de buurt, maar ook door verschillende verenigingen die willen weten wat we precies doen. En door sponsoren. Die hoeven niet meer zo nodig op een shirt of een reclamebord te staan met hun logo. Die zijn liever verbonden aan een maatschappelijk project.”

Gekleurde ballen

Met de cheque van de Zwaluwen Jeugd Actie, die tijdens een officiële bijeenkomst aan Cluzona wordt overhandigd, kan de club verschillende zaken bekostigen. Het geld wordt gebruikt voor begeleiding van de trainers op voetbaltechnische vlak en voor cursussen, over hoe om te gaan met kinderen met een beperking.

Maar het geld kan ook worden gebruikt voor zoiets triviaals als een gekleurde bal of gekleurde pionnetjes. “Het zijn zaken waar je niet meteen bij stil staat, maar door in gesprek te gaan met ouders brengt dit je op een idee. Zo voetbalt er een jongetje bij ons met een gezichtsbeperking van 60 procent. Een felgekleurde bal zou voor hem een grote uitkomst zijn.”