Het Doel

Gewoon lekker kunnen voetballen. Voor de meeste kinderen is dat de gewoonste – en de leukste – zaak van de wereld. Helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat zij kunnen voetballen. Daarom steunt de Zwaluwen Jeugd Actie het aangepast voetbal van de KNVB. Met het geld dat wordt ingezameld door de Zwaluwen Jeugd Actie worden mooie projecten gerealiseerd zodat kinderen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking toch kunnen voetballen.

Voetbal voor iedereen toegankelijk

De Zwaluwen Jeugd Actie wil dat iedereen kan genieten van voetbal en het verenigingsleven. Ook kinderen met een beperking! Daarom is de helft van de opbrengst van de actie beschikbaar voor subsidieaanvragen vanuit voetbalverenigingen. Clubs kunnen een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld het rolstoeltoegankelijk maken van de accommodatie, spelmateriaal voor G-voetbal of een opleiding voor trainers voor het begeleiden van jongeren met een beperking.

Subsidieaanvraag voor voetbalclubs

Amateur voetbalverenigingen die deelnemen aan de Zwaluwen Jeugd Actie kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

Passend voetbal & de KNVB

Jaarlijks steunt de Zwaluwen Jeugd Actie één of meer projecten passend voetbal van de KNVB. Afgelopen jaar waren wij maatschappelijk partner van het EK CP voetbal.

Onderzoek

De andere helft van de opbrengst van de Zwaluwen Jeugd Actie is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren doen onderzoek naar de oorzaak en behandeling van spierziekten.